หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายอธิธัช ศิริกุลเมทิกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 


จ.ส.อ.สุเทพ มานักฆ้อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม(1)


นายสุข บุญทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม(2)
 


นางอำพัน น้อยเพ็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม