หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายธนาศักดิ์ ทองไหลมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 


นายสุข บุญทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม(1)


นายนพรัตน์ ใจสุวรรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม(2)
 


นางอำพัน น้อยเพ็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม