หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายธนาศักดิ์ ทองไหลมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
โทร : เบอร์โทรศัพท์ 089-351-5141
 


นายสุข บุญทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม(1)
โทร : เบอร์โทรศัพท์ 082-385-2199


นายนพรัตน์ ใจสุวรรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม(2)
โทร : เบอร์โทรศัพท์ 089-959-2949
 


นางอำพัน น้อยเพ็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
โทร : เบอร์โทรศัพท์ 082-769-0989