หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ของทางราชการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายทีมีฟอส (Temephos) ๑% w/w SG ชนิดบรรจุซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๑๒ ถัง สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสงคราม อ่อนบึงพร้าว หมู่ที่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบถนนสายวังทองห้วยหยวก (ช่วงระหว่างบ้านนางเตือนใจ เกตุสุวรรณถึงบ้านนางมลทิน ฟักทองอ่อน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางประเทือง คำน้ำปาด ถึงบ้านนางปทิตา คงชาวนา หมู่ที่ ๔ บ้านท่าโปร่ง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงา่นไฟฟ้าบ้านไชยนาม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint P๒๓๕d) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (ช่วงระหว่างบ้านนายลอย แก้วกลิ่น ถึงบ้านนางเจือ พุกไชยนาม) หมู่ที่ ๑ บ้านไชยนาม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างตรวจเชคและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28