หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไชยนาม เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมพายุโพดุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้บำรุงรักษาระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไชยนามและบ้านท่าโปร่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าโปร่ง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมพายุโพดุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างตรวจเชคและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไชยนาม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไชยนาม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าโปร่ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักพร้อมเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไชยนาม จำนวน ๑ หลัง และเปลี่ยนหลังคาและโครงเหล็กแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไชยนาม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เนื่องจากระบบไฟและระบบแอร์ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3