หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวที่กักตัว ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๒๘๗ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าโปร่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย ๓๙๔๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๒๘๗ พิษณุโลก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง และตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34