หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมปั้มน้ำแรงดันสูง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๕๔๖๙ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๔ อัน สำหรับใช้ในงานเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ สำหรับใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๑๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านเข้าบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อทรายกำจัดลูกนํ้ายุงลายทีมีฟอส (Temephos) ๑% w/w SG ชนิดบรรจุซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๕ ถัง สำหรับสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40