หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายธนบัตร มาลิแตง หมู่ที่ ๕ บ้านเตาอิฐ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างตรวจเชคและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคจ ๕๑๘ พิษณุโลก และหมายเลขทะเบียน ๑กง ๙๕๗๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายธนบัตร มาลิแตง หมู่ที่ ๕ บ้านเตาอิฐ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสำลี มีบึงพร้าว หมู่ที่ ๕ บ้านเตาอิฐ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังจากที่ดินนายธนบัตร มาลิแตง หมู่ที่ ๕ บ้านเตาอิฐ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายพิสาร ถึงที่นา นางนภา ศรีมธุรส หมู่ที่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ และป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๑ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลชัยนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InknTank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8