หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 


นายสถิต มานักฆ้อง
กำนันตำบลชัยนาม
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายบุญธรรม เนียมแสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังบอน


นายบุญเลิศ แตงวังทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบึงพร้าว


นายยุทธศาสตร์ ครุฑบึงพร้าว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าโปร่ง


นายวิทูรศักดิ์ ศรีทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเตาอิฐ


นายอภิเดช พัฒนสิงห์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านซำบอน


นางกรรณิการ์ รอดเทศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเนินคลี


นายวิรัตน์ พร้อมโตนด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านร้องส้มมวง


นายสาธิต มานักฆ้อง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านคลองนาเมี่ยง