หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 11/2562 วันศุกร์ที่8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 10/2562 วันศุกร์ที่9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 8/2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 7/2562 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ครังที่ 5 /2562 วันจันทร์ที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนามครังที่4/2562 วันพฤหัสบดีที่11เมษายน พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การประชุมผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนามครังที่3/2562วันพุธที่13 มีนาคม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2