หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายชาญวิทย์ ทองไหลมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 


นายมนตรี มานักฆ้อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
เลขานุการสภา
 
 


นางจันทร์ลอน พรหมสวรรค์
ส.อบต. ม.1


นายสมชาย เอี่ยมสาย
ส.อบต. ม.1


นายชนแดน ประทิศ
ส.อบต. ม.2


นายประเจต พุฒสอยดาว
ส.อบต. ม.2


นายสวิง น้อยเพ็ง
ส.อบต. ม.3


นายสำรวย เพ็ชรเพ็ง
ส.อบต. ม.4


นายประเจตน์ ปู่ซึ้ง
ส.อบต. ม.5


นางวิมลสิริ พรหมชาวนา
ส.อบต. ม.5


นายเรียม คงชาวนา
ส.อบต. ม.6


นายช้อน บุญศรี
ส.อบต. ม.7


นายประเจตน์ อ่อนชาวนา
ส.อบต. ม.7


นางอารี อิ่มสรรค์
ส.อบต. ม.8