หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
กิจกรรม
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
อบต.ชัยนามจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนามในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 [ 21 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 11
 


 
อบต.ชัยนามและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเเละผู้พิการในชุมชนตำบลชัยนาม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตามแผนการดูแลระยะยาวในพื้นที่ หมู่ 1-9 ตำบลชัยนาม [ 17 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
อบต.ชัยนามจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ชัยนาม ณ ห้องประชุมอบต.ชัยนามชั้น 2 [ 15 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 7
 


 
อบต.ชัยนามจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอบต.ชัยนามชั้น 2 [ 10 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
อบต.ชัยนามจัดการประชุมเสนอโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 8 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 29
 


 
อบต.ชัยนามลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
อบต.ชัยนามจัดการประชุมหารือศูนย์พักคอยตำบลชัยนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ณ ห้องประชุม อบต.ชัยนามชั้น 2 [ 20 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 14
 


 
อบต.ชัยนามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 11 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 17
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 21