หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
กิจกรรม
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
คณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำภาคเรียนที่1ปี2564 ณ ศพด.บ้านบึงพร้าว [ 21 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 25
 


 
ศพด.บ้านบึงพร้าวและ ศพด.ราษฏร์อุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
อบต.ชัยนามจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 10
 


 
บริบาลดำเนินการออกเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ชัยนาม [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
อบต.ชัยนามดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำคาวมสะอาด ศพด.บ้านบึงพร้าว ศพด.ราษฏร์อุปถัมถ์ โรงเรียนบ้านบึงพร้าวและโรงเรียนราษฏร์อุปถัมถ์ ก่อนเปิดภาคเรียน [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 18
 


 
อบต.ชัยนามมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ณ ศพด.บ้านบึงพร้าว และศพด.ราษฏร์อุปถัมภ์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
อบต.ชัยนามลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 14
 


 
อบต.ชัยนามจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอบต.ชัยนามชั้น 2 [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 11
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 21