หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
กิจการสภา
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 11
 


 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 24
 


 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 49
 


 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 46
 
 
     


 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 103
 


 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 115
 
  (1)     2