หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางประเทือง คำน้ำปาด ถึงบ้านนายรังสรรค์ คำน้ำปาด หมู่ที่ 4 บ้านท่าโปร่ง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 18.09 น. โดย คุณ นิรุช แจ่มชาวนา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน