หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรม เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 19.09 น. โดย คุณ วัชรพล สนิทพันธ์

ผู้เข้าชม 63 ท่าน