หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัญด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)ประจำเดือนตุลาคม 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 14.13 น. โดย คุณ นิรุช แจ่มชาวนา

ผู้เข้าชม 70 ท่าน