หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพร้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์อุปภัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564  
 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานของท่าน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพร้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์อุปภัมภ์  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 09.53 น. โดย คุณ วนิชยา ยอดรักษ์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน