หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จ.พิษณุโลก  
 

27 เมษายน 2564 นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผวจ. พิษณุโลก มีคำสั่งห้ามข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของ covid - 19

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 14.03 น. โดย คุณ วนิชยา ยอดรักษ์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน