หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 สิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
 

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 สิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ท่านสามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 15.24 น. โดย คุณ วนิชยา ยอดรักษ์

ผู้เข้าชม 42 ท่าน