หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
เพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และข้อราชการอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 16.13 น. โดย คุณ รณกร ฉิมปาน

ผู้เข้าชม 101 ท่าน