หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอบต.ชัยนามชั้น 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2563 เวลา 10.28 น. โดย คุณ วนิชยา ยอดรักษ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน