หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอบต.ชัยนามชั้น 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. โดย คุณ วนิชยา ยอดรักษ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน