หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13.45 น. โดย คุณ นิรุช แจ่มชาวนา

ผู้เข้าชม 20 ท่าน