หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ชัยนาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.ชัยนาม  28 ม.ค. 2563 280
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ได้รับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  9 ธ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 ต.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  28 ต.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2475   16 ต.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ชัยนาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563  16 ต.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562  29 มิ.ย. 2562 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562  29 มิ.ย. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562  29 มิ.ย. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 อบต.ชัยนาม  29 มิ.ย. 2562 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2561  28 มิ.ย. 2562 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2561  28 มิ.ย. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2561  28 มิ.ย. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561  28 มิ.ย. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561  28 มิ.ย. 2562 548
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14