หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม2564  14 ก.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   16 ส.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2564   23 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อบต.ชัยนามขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  16 ก.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 สิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564   11 มิ.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   31 พ.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2564  30 เม.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  29 เม.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จ.พิษณุโลก  27 เม.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  26 เม.ย. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2564  31 มี.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/r9vyii  9 มี.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/r9vyii  9 มี.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  28 ก.พ. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพร้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์อุปภัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564   19 ก.พ. 2564 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16