หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   28 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2475    16 ต.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ชัยนาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563   16 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562   29 มิ.ย. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562   29 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562   29 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 อบต.ชัยนาม   29 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 509
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทสรุปผู้บริหาร การประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายของการประเมิน    27 มิ.ย. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14