หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 สิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564   11 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2564  20 พ.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  29 เม.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2564  27 เม.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จ.พิษณุโลก  27 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  26 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  25 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/r9vyii  9 มี.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/r9vyii  9 มี.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพร้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์อุปภัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564   19 ก.พ. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลิงค์: One Stop Service ช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และด้านอื่นๆ อบต.ชัยนาม  3 ก.พ. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการยื่นข้อเสนอและพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2564  8 ม.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลิ้งค์ One Stop Service ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม  1 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการขุดดินและถมดิน  7 ธ.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  1 ก.ย. 2563 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15