หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2475    16 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ชัยนาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563   16 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562   29 มิ.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562   29 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562   29 มิ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 อบต.ชัยนาม   29 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2561   28 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทสรุปผู้บริหาร การประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายของการประเมิน    27 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านคุณภาพการ ให้บริการขององค์การบริหาส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   27 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ชัยนาม ปี 2562   26 มิ.ย. 2562 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13