หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มะตูม      21 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านป่า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087649231   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรย้อย   ประกาศเทศบาลต าบลไทรย้อย เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.พิษณุโลก   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    21 ต.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนทอง   อบต.ดอนทอง เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562   21 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดฯ   21 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สนามคลี   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสนามคลี   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหมื่นราม   รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริหาร ปีงบประมาณ 2562   21 ต.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าทอง   การแข่งขันกีฬาประชาชน ท่าทองเกมส์ ครั้งที่ 6ประจำปีงบประมาณ 2563   21 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าทอง   รายงานแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าทอง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฑิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ดินทอง   ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะแบก ต.ดินทอง อ.วังทอง    21 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มะตูม   ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม   20 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนทอง   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   19 ต.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2409