หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.สนามคลี   ขอประชาสัมพันธ์ สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ   14 ต.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล   ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   14 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล   ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล   14 ต.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชัยนาม   ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้ง   14 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดินทอง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด    14 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566   14 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าทอง   ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมมูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ   14 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันความรับผิดตามกฎหมาย   14 ต.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พันเสา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภายในตำบลพันเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์   ประกาศกำหนดให้มีการเลือกต้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสืออำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ พล 0023.7/ว1564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564    14 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสืออำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ พล 0023.7/ว1569 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564    14 ต.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ม.6-8   14 ต.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์   14 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดโบสถ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2564   14 ต.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนทอง   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ต.ค. 2564 2
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 3,951