หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลชัยนาม เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 118  
 
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
รวมมาตรฐานที่ใช้ในการการปฏิบัติงาน อบต.ชัยนาม [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 211  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 210  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค. 61 ) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 168  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 169  
 
แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 155  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ทั้งปี) [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 167  
 
  (1)     2