หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาสใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต อบต.ชัยนาม พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รวมมาตรฐานที่ใช้ในการการปฏิบัติงาน อบต.ชัยนาม [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค. 61 ) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 120  
 
แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ทั้งปี) [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 21 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 169  
 
  (1)