หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)