หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8 25/08/63 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8 17/08/63 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชัยนาม เรื่อง กาหนดตาแหน่งในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชัยนาม เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลชัยนาม ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง นโยบายและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4      5