หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานการบริการด้นไฟฟ้าสาธารณะ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรฐานการบริการด้านหอพัก [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรฐานการบริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรฐานการบริการด้านการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรฐานการบริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรฐานการบริการด้านการฆ่าสัตว์ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)