หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2