หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การเสริมวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)