หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การดำเนินการเพื่อจดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.และปลัดอบต.ปฎิบัติราชการแทน [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)