หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
บุคลากร
 
 
 


นายประดิษฐ์ สมเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
สำนักปลัด