หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
บุคลากร
 
 
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
สำนักปลัด
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายวัชระ เซพงษ์
พนักงานสูบน้ำ


นางอำไพ สายน้ำเย็น
นักการ


นายฉัทดนัย เม็งชาวนา
คนงาน


นางสาวสุจิตรา อาภรณ์
คนงาน