หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 


นางจิรชยา ขันธะวุธ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ