หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 9 หมู่บ้าน

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,147 หลังคาเรือน

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SHS) จำนวน 6 หลังคาเรือน
 

 
 
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย

ระบบประปาหมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง

ระบบประปาหมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง

ระบบประปาหมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
 

 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 ตู้
 

 
 

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 321 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 164 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 102 คน

อาสาสมัครชุมชน จำนวน 18 คน

 

 
 
สนามเด็กเล่น จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดไชยนาม

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
สนามกีฬาในพื้นที่ตำบล

สนามโรงเรียนวังทองพิทยาคม

สนามโรงเรียนบ้านบึงพร้าว

สนามโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง