หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
อบต.ชัยนาม รับโอน (ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  0 0 28 ม.ค. 2564
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  101 0 25 ต.ค. 2562
ถังขยะหน้าที่พักอาศัย  107 0 23 ต.ค. 2562
รร.ราษฎ์อุปถัมภ์ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าชุดนักเรียน  186 0 26 พ.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งว่าง  1447 2 13 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาใช้บริการของ อบต.ชัยนาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความฉปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ URL และ QR  1023 0 21 พ.ย. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  349 0 28 ก.ย. 2561
เว็บไซต์ อบต.ชัยนาม อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  2452 0 3 พ.ค. 2560
  (1)