หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  16 0 19 มี.ค. 2564
ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาใช้บริการของ อบต.ชัยนาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความฉปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ URL และ QR  1065 0 27 ก.พ. 2564
อบต.ชัยนาม รับโอน (ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  30 0 28 ม.ค. 2564
ถังขยะหน้าที่พักอาศัย  127 0 23 ต.ค. 2562
รร.ราษฎ์อุปถัมภ์ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าชุดนักเรียน  204 0 26 พ.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งว่าง  1468 2 13 ธ.ค. 2561
เว็บไซต์ อบต.ชัยนาม อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  2467 0 3 พ.ค. 2560
  (1)